Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Yılı Bilirkişilik Başvurusu ve Yenileme Talepleri Kısmen veya Tamamen Reddedilenlerin İtiraz Sonuçları ve Yemine İlişkin Duyuru
12.09.2022

T.C.

ANKARA

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

 

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU VE YENİLEME TALEPLERİ

KISMEN VEYA TAMAMEN REDDEDİLENLERİN

İTİRAZ SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

1-) 2022 yılı bilirkişilik başvuruları ve yenileme başvuruları kısmen veya tamamen reddedilenlere ilişkin itiraz başvuruları incelenmiş olup Bölge Kurulumuzun 12.09.2022 tarih ve 2022/645 Karar sayılı kararı uyarınca kabul, kısmen kabul, ret sonuçlarına başvuru süresinde yapılan itirazların değerlendirmesine ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

2-) Bölge Kurulumuzun işbu ilanına esas 2022/645 Karar sayılı kararına karşı ilgililer tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15/1 Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

3-) Yemin tarihi ve yeri:

Başvurusu ilk defa kabul edilen bilirkişilerimizin yeminleri;

19 Eylül 2022 tarihi arasında 10:00 – 11:00 ve 14:00– 15:00saatleri içerisinde Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı, Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No: 34, A Blok, Söğütözü 06530 Çankaya/ANKARA adresinde yaptırılacaktır. Ankara il sınırları dışında ikamet etmekle birlikte Ankara'da yemin etmek isteyenler de bu yemin törenine katılabilirler.

Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, belirtilen tarihlerde bulundukları yerin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yaptırılacaktır.

4-) Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

5-)  Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5 Maddesi uyarınca işbu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 12.09.2022

T.C. KİMLİK NO
Adı-Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B, Kat.2 Söğütözü - Çankaya/ANKARA

Telefon

312 218 78 13

Fax : 0312 219 68 47

E-Posta

ankarabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu