Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Elektronik Tebligat Adresleri Aktivasyon İşlemi Hakkında Duyuru

           7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesinin 10. bendi ile Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 5. maddesinin h bendinde, sicile kayıtlı bilirkişilere tebligatın elektronik yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

            Bu kapsamda, listelerimiz üzerinde yapılan incelemede, hali hazırda bilirkişilik görevini ifa eden ve listelerimizde kayıtlı olan bilirkişilerimizden ek’li listede adı geçenlerin halen aktivasyon işlemlerini yapmadıkları tespit edilmekle, listede adı geçen bilirkişilerin İVEDİ bir şekilde elektronik tebligat adreslerinin aktivasyon işlemlerini yine ek’li listede yer alan “E-Tebligat Adresi Aktivasyon İşlemi” isimli dokümanda görüldüğü şekilde gerçekleştirerek aktif etmeleri gerekmektedir.

              Aktivasyon işlemini gerçekleştirmeyenlerin Bilirkişiliklerin UYAP sistemi üzerinden Pasife alınacağı hususu,

              İlgililere duyurulur. 19/02/2021

 

  1. E-Tebligat Adresleri Aktivasyon Bekleyen Bilirkişilerin Listesi
  2. E-Tebligat Adresi Aktivasyon İşlemi
Adres

Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B, Kat.2 Söğütözü - Çankaya/ANKARA

Telefon

312 218 78 13

Fax : 0312 219 68 47

E-Posta

ankarabbkisaretadalet.gov.tr